Helsinki–Turku-yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimpia henkilöliikenteen rataosuuksia.

Suunnittelussa oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa, tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen ja luo edellytyksiä myös lähiliikenteen kehittämiselle.

Nopeamman matkustusajan lisäksi uusi rata tuo kaikki radan varren paikkakunnat lähelle pääkaupunkiseutua ja luo läntiseen Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työssäkäyntialueen. Rata tulee soveltumaan myös tavaraliikenteelle.

Raideyhteys liittää Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raideverkostoa. Raideliikenteen kehittäminen on valinta ympäristömme ja tulevaisuuden puolesta.

Turun tunnin junan suunnittelu käynnistyy

Turun ja Helsingin välisen junayhteyden suunnittelu on siirtynyt Väylävirastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle. Hankeyhtiö teettää ratasuunnitelmat, joiden pohjalta uusi ratayhteys voidaan rakentaa. Suunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuoden 2023 aikana.

Lue lisää