Förbindelsesträckan Helsingfors–Åbo är en av Finlands livligaste banavsnitt för persontrafik.

Den planerade snabba dubbelspåriga tågförbindelsen förkortar restiden mellan städerna, erbjuder nya möjligheter till tillväxt och utveckling och skapar även förutsättningar för närtrafikens utveckling.

Utöver en snabbare restid lättar den nya banan resorna mellan huvudstadsregionen och alla de orter som finns längs med banan och skapar en pendlingsregion i västra Södra Finland med 1,5 miljoner finländare. Banan kommer också att lämpa sig för godstrafik.

Banförbindelsen ansluter Finland tätare till det europeiska bannätet. Att utveckla spårtrafiken är ett val för vår miljö och vår framtid.

28.4.2021: Ny verkställande direktör för projektbolaget

Den 1 juli börjar Pekka Ottavainen (DI), som tidigare varit VD för STUK International, som ny verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab. Ottavainen har robust erfarenhet av olika storprojekt och av att leda experter.  Utöver STUK International har han arbetat bland annat för FinNuclear, Kraftaktiebolaget SF och Pohjolan Voima.

Man har också utsett en projektchef för Åbo Entimmes Tåg, med start den 20 maj. DI Annika Salokangas har över 12 års erfarenhet av planering i banprojekt. Senast har Salokangas jobbat som projektchef hos Trafikledsverket, och före det var hon avdelningschef på Sitowise och gruppchef på VR Track.