Projektets tidtabell

Banprojekt är alltid stora, och planeringsfasen framskrider stegvis. Trafikledsverket svarade för banförbindelsens tidigare planeringsfaser. Åbo Entimmes tåg Ab svarar för projektets järnvägsplanering. Efter planeringen kan byggandet av banförbindelsen inledas.

Enligt den målsatta tidtabellen är planeringen färdig i slutet av 2023.

Spårplanera

I april 2021 pågår planering på avsnitten Esbo–Salo och Salo–Hajala. Planeringen framskrider västerut under 2021.
Om projektet fortskrider som planerat är byggprojektet fullständigt färdigt och trafikeringen kan inledas i slutet av 2031.