Snabb och intelligent tågförbindelse till Europa

I planeringen av Entimmeståget har man upprättat två separata prognoser för efterfrågan: prognoser som baserar sig på Statistikcentralens och regionens tillväxtprognoser. Regionens egna tillväxtprognoser beaktar den nya markanvändningen längs med Esbo–Salo-direktbanan vid stationerna i Myntbacken, Hista, Veikkola, Höytiönnummi och Lempola i Lojo.

Enligt prognoserna för 2050 ökar byggandet av direktbanan Esbo–Salo och den cirka halvtimme kortare restiden mellan Helsingfors och Åbo antalet resor mellan Helsingfors och Åbo med cirka en miljon per år. Dessutom genererar fjärrtågstrafiken på avsnittet Helsingfors–Lojo cirka 0,5 miljoner fler resor och närtågstrafiken cirka 7 miljoner fler resor per år.

Restiden blir kortare

För närvarande måste tågen stanna på ett sidospår så att tåg som åker i den motsatta riktningen kan passera. Dubbelspåret ökar bankapaciteten och gör det möjligt för tåg från motsatta riktningar att åka smidigare. I och med Entimmeståget skulle restiden mellan Helsingfors och Åbo som snabbast vara cirka 73 minuter med Express-tåg och 86 minuter med IC-tåg. Restiden mellan Helsingfors och Lojo skulle vara cirka 35 minuter med IC-tåg och cirka 41 minuter med närtåg.

Utöver att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo skulle Entimmeståget också tätare koppla orterna längs med banan till huvudstadsregionen. Projektet skapar en pendlingsregion i västra Södra Finland med 1,5 miljoner finländare. I och med Entimmeståget kan resan mellan Åbo och huvudstadsregionen för längdens del jämföras med resande inom huvudstadsregionen.