Hankkeen aikataulu

Raidehankkeet ovat mittavia projekteja ja suunnitteluvaihe etenee portaittaisesti. Väylävirasto vastasi raideyhteyden aiemmista suunnitteluvaiheista. Turun Tunnin Juna Oy vastaa hankkeen ratasuunnittelusta, minkä jälkeen voidaan edetä raideyhteyden rakentamiseen. Tavoiteaikataulun mukaisesti suunnittelu on valmis vuoden 2023 lopussa.

Ratasuunnittelu

Maaliskuussa 2021 suunnittelu on käynnissä osuuksilla Espoo–Salo sekä Salo–Hajala. Suunnittelu etenee länteen päin vuoden 2021 aikana. Hankkeen edetessä odotetusti, rakennushanke on kokonaisuudessaan valmis ja liikennöinti käynnistettävissä vuoden 2031 lopussa.