Nopea ja älykäs junayhteys Eurooppaan

Tunnin junan suunnittelussa on laadittu kaksi erillistä kysyntäennustetta: tilastokeskuksen ja alueen omiin kasvuennusteisiin perustuvat ennusteet. Alueen omat kasvuennusteet ottavat huomioon Espoo–Salo-oikoradan varrelle tulevan uuden maankäytön Myntinmäen, Histan, Veikkolan, Höytiönnummen ja Lohjan Lempolan asemilla.

Vuoden 2050 ennusteiden perusteella Espoo–Salo-oikoradan rakentaminen sekä Helsingin ja Turun välisen matka-ajan lyhentyminen noin puolella tunnilla lisää Helsinki–Turku välillä noin miljoona matkaa vuodessa. Lisäksi kaukojunaliikenne välillä Helsinki–Lohja generoi noin 0,5 miljoonaa matkaa ja lähijunaliikenne noin 7 miljoonaa matkaa lisää vuodessa.

Matka-aika lyhenee

Tällä hetkellä junat joutuvat pysähtymään sivuun odotusraiteelle, jotta vastakkaiseen suuntaan menevä juna pääsee ohi. Kaksiraiteisuus lisää ratakapasiteettia ja sujuvoittaa vastakkaisista suunnista tulevien junien etenemistä. Tunnin junan myötä matka-aika Helsingin ja Turun välillä olisi nopeimmillaan noin 73 minuuttia Express-junilla ja 86 minuuttia IC-junilla. Matka-aika Helsingin ja Lohjan välillä olisi IC-junalla noin 35 minuuttia ja lähiliikenteen junilla noin 41 minuuttia.

Tunnin juna ei pelkästään nopeuta matkustusaikaa Helsingin ja Turun välillä, vaan tuo kaikki radan varren paikkakunnat tiiviiksi osaksi pääkaupunkiseutua. Hanke luo läntiseen Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työssäkäyntialueen. Tunnin junan myötä matka Turun ja pääkaupunkiseudun välillä vertautuu samanpituiseksi kuin matkustus pääkaupunkiseudun sisällä.